Thursday, May 21, 2009

APA ITU FATWA ? JAWATANKUASA FATWA

Apa itu Keputusan fatwa & Fatwa?

KEPUTUSAN FATWA

Dari segi Bahasa
memberi jawapan/penjelasan bagi sesuatu masalah agama

Dari Segi Istilah
Penjelasan mengenai hukum syarak oleh Mufti bagi sesuatu masalah agama berdasarkan dalil syarak sebagai jawapan kepada sesiapa yang bertanya, baik secara sendirian atau berkumpulan.


FATWA
Fatwa ialah keputusan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti dan telah diwartakan oleh kerajaan negeri bagi proses penguatkuasaan undang-undang.


PROSES MENGELUARKAN KEPUTUSAN

Proses mengeluarkan jawapan dilakukan secara berjemaah samada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan.

SYARIAT FATWA DALAM ISLAM

Islam mensyariatkan umatnya bertanya kepada orang yang berilmu sekiranya mereka mendapati sesuatu masalah itu tidak jelas hukumnya.

SKOP Fatwa

Isu atau maalah yang timbul dalam msayarakat dan belum jelas hukum mengenainya.
Pendapat yang berbeza antara ulama yang memerluan pemilihan(tarjih)
Isu-isu yang telah difatwakan di negar-negara lain yang perlu isesiakan mengikut keadaan setempat.
Isu-isu yang bersifat global dan berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

FATWA DI MALAYSIA
Fatwa adalah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Kemajuan Sains dan Teknologi yang dinamik di Malaysia telah menimbulkan beberapa persoalan baru yang memerlukan huraian menerusi fatwa.

Jabatan Mufti negeri-negeri di seluruh Malaysia memainkan peranan penting bersama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM) bagi mengeluarkan sesuatu fatwa. Sebagai sekretariat, Jabatan Mufti dan JAKIM mengadakan persidangan dan muzakarah semasa bagi membincangkan sesuatu isu dan perkara yang belum diputuskan.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam.

Jawatankuasa ini akan mengundang pihak tertentu mengikut bidangnya yang boleh membantu bagi membincang dalam usaha menyelesaikan sesuatu permasalahan.

Beberapa asatizah dan cendekiawan yang berpengalaman juga merupakan ahli di dalam jawatankuasa ini bagi tujuan memperluaskan perbincangan dan sebagai usaha menjadikan mereka pelapis di masa hadapan.

Jawatankuasa Fatwa di Malaysia 2008

A. Peringkat Kebangsaan
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam.

Pengerusi Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Abd. Syukor Bin Hussin
Setiausaha

Y. Bhg. Dato' Haji Wan Mohamad Bin Dato' Sheikh Abdul Aziz

Ketua Pengarah JAKIM

Ahli-Ahli Mufti-Mufti Seluruh Malaysia
Ahli-Ahli Dilantik

Y. Bhg. Tan Sri Sheikh Ghazali Bin Haji Abdul Rahman

Y. Bhg. Prof. Zakaria Setapa

Y. Bhg. Dr. Abdul Hayei Bin Abdul Sukor

Y. Bhg. Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Bin Musa

Y. Bhg. Prof. Madya Datin Dr. Paizah Binti Haji Ismail

Y. Bhg. Meor Hashimi Bin Abdul Hamid

Urusetia Bahagian Pengurusan Fatwa dan Pembangunan Ijtihad JAKIM

B. Peringkat Negeri
1 Perlis Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis
2 Kedah Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah
3 Pulau Pinang Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang.
4 Perak Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak
5 Selangor Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor
6 Wilayah Persekutuan Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara' Wilayah Persekutuan
7 Kelantan Jemaah Ulama' Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
8 Terengganu Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu
9 Pahang Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang
10 Negeri Sembilan Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan.
11 Melaka Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka
12 Johor Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor
13 Sabah Majlis Fatwa Negeri Sabah
14 Sarawak Ahli-Ahli Lembaga Fatwa Negeri Sarawak

C. Mufti Negeri-Negeri
1 Perlis Y.Bhg. S.S. Dr. Juanda Bin Jaya
2 Kedah Y.Bhg. S.S. Dato' Paduka Sheikh Hasbullah Bin Haji Abd. Halim
3 Pulau Pinang Y.Bhg. S.S. Dato' Hj. Hassan Bin Ahmad
4 Perak Y.B. S.S. Dato' Seri Haji Harussani Bin Haji Zakaria
5 Selangor Y.Bhg. S.S. Dato' Setia Haji Mohd. Tamyes Bin Abd. Wahid
6 Wilayah Persekutuan Y.Bhg. S.S. Dato' Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh
7 Kelantan Y.B. S.S. Dato' Haji Mohamad Shukri Bin Mohamad
8 Terengganu Y.Bhg. S.S. Ustaz Alias Bin Abdullah
9 Pahang Y.Bhg. S.S. Dato' Hj. Abd. Rahman Bin Hj. Osman
10 Negeri Sembilan Y.Bhg. S.S. Dato' Haji Mohd. Yusof Bin Haji Ahmad
11 Melaka Y.Bhg. S.S. Dato' Hj. Rashid Redza Bin Hj. Md. Saleh
12 Johor Y.B. S.S. Dato' Hj. Mohd. Tahrir Bin Dato' Hj. Shamsudin
13 Sabah Y.Bhg. S.S. Datu Haji Ahmad Alawi Bin Haji Adnan
14 Sarawak Y.Bhg. S.S. Datu' Haji Loling Othman Bin Haji Alwi


No comments:

Post a Comment