Thursday, May 21, 2009

SIFAT 20

ALLah Bersifat Kalam (Maha Berkata-berkata)

Kalam ertinya berkata-kata.

Sifat yang qadim lagi azali yang berdiri pada zat Allah ta’ala. Dengan sifat Kalam, ALah ta’ala berkata-kata tanpa mulut dan alat pertuturan, tanpa suara atau alat Bantu untuk bertutur atau bersuara.

Perbezaan Kalam ALLah dan Kalam manusia

1. Kata-kata ALLah sentiasa benar dan tidak ada yang sia-sia. Sebab itu al Quran disebut KalamuLlah yang mengandungi ilmu Allah.

2. Kalam ALlah pada hakikatnya satu dan tidak berbilang-bilang, tetapi Kalam itu ada berbagai-bagai bergantung kepada perkara yang dinyatakan samada perintah (amr) tegahan (nahy), cerita atau berita (Khobar), janji balasan baik (wa’d) dan janji balasan buruk (wa’id)

3. Manusia juga dapat berkata-kata tetapi berbeza daripada kata-kata ALLah ta’ala. Kemampuan manusia berkata-kata disebabkan oleh adanya mulut dan suara. Ada kalanya kata-kata itu benar dan ada kalanya dusta, ada kalanya kata-kata itu berguna dan ada kalanya kata-kata itu sia-sia. Allah ta’ala melarang kita berkata-kata sesuatu yang kita tidak ketahui atau sia-sia.

Dalil Aqli

Jika ALLah tidak bersifat dengan sifat sama’, basar dan kalam tentulah ALLah ta’ala bersifat dengan lawannya iaitu Somam (Tuli), Ummi (Buta), dan Bukm (kelu/bisu). Hakikat ini tentulah tidak dapat diterima oleh akal, sebab sifat-sifat kekurangan ini sifat makhluk. ALLah ta’ala tidak bersifat dengan sifat-sifat kekurangan, oleh itu, tetaplah ALLah ta’ala bersifat dengan sifat sama’, basar dan kalam.

Dalil Naqli

Firman ALLah ta’ala bererti :

Dan ALLah telah berkata-kata kepada Musa dengan kata-kata secara langsung, tanpa perantaraannya (Surah an Nisa’ : 164)Sifat-sifat Yang Wajib Bagi ALlah (Akhir)


14. Kaunuhu Qadiran (keadaan ALlah yang Maha Berkuasa)

ALLah bersifat Kaunuhu Qadiran. Ertinya ALlah tetap selalu berada di dalam keadaan Berkuasa dan mustahil Dia berada di dalam keadaan lemah. Dalilnya sama dengan sifat Qudrat yang telah dijelaskan.

15. Kaunuhu Muridan (keadaan ALlah yang menghendaki)

ALLah bersifat Kaunuhu Muridan. Ertinya ALLah selalu dalam keadaan menghendaki dan mustahil Dia dalam keadaan yang tidak menghendaki. Dalilnya sama dengan sifat Iradah yang telah dijelaskan.

16. Kaunuhu 'Aliman (keadaan ALlah yang mengetahui)

Ertinya ALlah selalu dalam keadaan mengetahui dan mustahil Dia tidak mengetahui. Dalilnya sama dengan sifat Ilmu yang telah dijelaskan.

17. Kaunuhu Hayyan (keadaan ALlah yang Hidup)

Ertinya ALLah tetap selalu dalam keadaan Hidup, mustahil Ia dalam keadaan mati. Dalilnya sama dengan sifat Hayat yang telah dijelaskan.

18. Kaunuhu Sami'an (keadaan ALlah yang mendengar)

Ertinya ALLah selalu dalam keadaan mendengar dan mustahil Dia tidak dalam keadaan mendengar. Dalilnya sama dengan sifat Sama' yang telah dijelaskan.

19. Kaunuhu Basiran (keadaan ALlah yang Maha Melihat)

Ertinya ALLah tetap selalu dalam keadaan melihat dan mustahil Dia dalam keadaan buta. Dalilnya adalah sama dengan sifat Basar yang telah dijelaskan.

20. Kaunuhu Mutakalliman (keadaan ALlah yang Berkata-kata)

Ertinya ALlah tetap selalu dalam keadaan berkata-kata, mustahil Dia bisu. Oleh kerana ALLah mempunyai sifat Kalam, maka Dia tetap selalu berkata-kata. Dalilnya sama dengan dalil Sifat Kalam.

Sumber Rujukan :

1. Jabatan Agama Johor, Pendidikan Tauhid Darjah 4, Cetakan Kelapan 2004, Synergy Mate Sdn Bhd
2. K.H Sirajuddin Abbas, I'itiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah , Cet Kesembilan 2006, Pustaka Aman Press Sdn Bhd, Kelantan
3. Muhammad Ramzi Omar, Ilmu Sifat 20 & Perbahasan Rukun Iman, 2008, Sinar Media Services, Kuala Lumpur

TOKOH ISLAM

Ibnu Majid (838-913H/1507M) Ahli Pelayaran.

Ibnu Majid nakhoda kapal yang terkenal, hidup dalam kurun ke 15 Masehi. Belayar dengan kapalnya di Lautan Hindi selama 60 tahun. Berjaya menjejakkan kaki ke pesisir pantai Cina, Hindi, Indonesia, Arab, afrika Timur dan Laut Merah. Beliau merupakan orang pertama yang menggunakan kompas di lautan dan menyelidik ilmu pelayaran dan telah menghasilkan lebih daripada 30 buah buku tentang pelayaran. Ibnu Majid telah belayar ke Lautan Hindi lebih awal daripada Vasco Da Gama.

Al Qazwani

Al Qazwani (Wafat 682H/1238M) Pakar Geologi

Nama sebenar : Zakaria Imaduduin Abu Yahya

Tempat dilahirkan : Qazwin

Latarbelakang pendidikan : mengenali Ibnu Arabi dan belajar darinya di Damsyik, Syria. Pernah menjadi qadhi di Wasil dan Hillah.

Sumbangan : menulis sebuah ensiklopedia yang merangkumi dalam kajian alam semulajadi, politik dan sejarah. Digelar sebagai Hirodoths kurun pertengahan dan Galinous Arab

Al Khawarizmi

Dicatat oleh IbnuNafis Label:

Al Khawarizmi: (Hidup pada kurun ke 9M) Pakar Matematik

Al Khawarizmi, ahli matematik yang hidup pada kurun ke 9 Masehi. Beliau menjadi ketua pustakawan al Ma’mun (Baitul Hikmah) di Baghdad. Al Khawrizmi menulis ilmu tentang ilmu geografi dan falak. Beliaulah orang pertama yang memperkenalkan ilmu algebra dan dapat menemui sifar (0) dalam “ilmu Hisab Hindi”

Ibnu Nafis

Ibnu Nafis(607-687H/1210-1288M) Penemu Saluran Darah

Nama sebenar : Alauddin Abu al A’ala Ali bin Abi Al Hazam al Quraisy al Misri.

Tempat lahir : Damsyik, Syria dan meninggal dunia di Kaherah, Mesir.
Latarbelakang pendidikan : mempelajari kedoktoran dengan la Dakhwar dan Imam al Israili. Disamping itu mengkaji ilmu logik (mantiq), falsafah, bahasa, ilmu bayan, hadith dan ushul fiqh.

Sumbangan : beliau menganalisa perjalanan darah dalam tubuh dan menghuraian ubat-ubatan serta cara memakannya. Beliau telah menemui sistem peredaran darah ke paru-paru 300 tahun sebelum penemuan oleh sarjana barat Harvey.

Karya : mengarang buku menerangkan mengenai peredaran darah ke paru-paru. Mengakhiri penulisan kedoktorannya dengan sebuah ensiklopedia yang hanya dapat disiapkan 80 jilid dari 300 jilid yang dicadang olehnya. Beliau juga banyak mengarang dalam bidang falsafah, sirah nabawi, ulum hadith, bahasa dan perundangan Islam.

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (732-806/1332-1406) Ahli Falsafah

Merupakan ahli sejarah sosiologi dan falsafah yang palimg terkemuka pada abad ke 8/14 bukan sahaja di timur tetapi juga di barat Eropah.

Nama sebenar : Abd al Rahman b. Muhammad.

Tempat Lahir : Tunis pada 1 Ramadhan 732/27 Mei 1332.

Latarbelakang pendidikan : Mendapat pendidikan awal di Tunis dan telah mempelajari asas-asas agama menerusi al quran, hadith dan fekah.

Mahir dalam bahasa arab. Beliau telah menjelajah ke beberapa buah negeri seperti Maghribi, Sepanyol dan Mesir dan pernah dilantik menjadi ahli persuratan Istana di Fez dan menjadi hajib (sekarang ini menyamai perdana menteri) iaitu jawatan yang terpenting ketika itu di Bougie. Sewaktu di Mesir telah dilantik menjadi Hakim di Mahkhamah Raja.

Karya : Kitab Muqaddimah dan Kitab al Ibar.

Beliau telah dianggap sebagai pengasas falsafah sejarah dan ilmu sains sosial.


No comments:

Post a Comment